Tornadoes and Quicksand tour: thank you!

Eind 2020 hebben we na een succesvolle crowdfunding ons debuutalbum Tornadoes and Quicksand uitgegeven. Helaas zaten een plaatpresentatie en bijbehorende tour er destijds niet in vanwege de coronamaatregelen. Twee en en half jaar later hebben we dan toch onze Tornadoes and Quicksand tour kunnen afronden. Met onze nieuwe bassist Koert Lingbeek in onze gelederen hebben we in oktober afgetrapt met een live set op RTV Noord en zijn we nu in juli geëindigd met een festival in Kloosterburen en een speciale ‘crowdfunding dankjewel show’ in onze oefenruimte. Tussendoor hebben we radiostations aangedaan en energieke live shows gespeeld.

Graag willen we nogmaals alle mensen die hebben bijgedragen aan de crowdfunding bedanken voor hun bijdrage en ook voor het geduld tot we onze live shows konden gaan doen. Ook gaat er een speciale dank uit naar Ralf Pintzka en Marck Kuiken voor het invallen tijdens de live shows vanwege Koert’s blessure. En tenslotte willen we jullie – ons publiek – bedanken voor het komen naar de shows, de energie en het enthousiasme.

De komende weken gaan wij onze batterijen opladen en genieten van onze vakanties. Ook zullen de we komende weken foto’s en video’s publiceren van de Tornadoes and Quicksand tour zodat we nog even kunnen nagenieten van de afgelopen maanden.

Verder hebben we tussendoor ook niet stilgezeten en zijn we ook al weer aan de slag geweest met nieuwe muziek. Na de vakantie zullen jullie dus ongetwijfeld weer van ons gaan horen, zowel nieuwe muziek als nieuwe live shows! Geniet van de zomer!


At the end of 2020, after a successful crowdfunding, we released our debut album Tornadoes and Quicksand. Unfortunately, a record presentation and accompanying tour were not included at the time due to the corona measures. Two and a half years later we were able to complete our Tornadoes and Quicksand tour. With our new bassist Koert Lingbeek in our ranks, we kicked off in October with a live set at RTV Noord and have now ended in July with a festival in Kloosterburen and a special ‘crowdfunding thank you show’ in our rehearsal room. In between we visited radio stations  and played energetic live shows.

We would like to thank again all the people who contributed to the crowdfunding for their contribution and also for the patience until we could do our live shows. A special thanks also goes to Ralf Pintzka and Marck Kuiken for filling in during the live shows due to Koert’s injury. And finally we want to thank you – our audience – for coming to the shows, the energy and the enthusiasm.

In the coming weeks we will recharge our batteries and enjoy our holidays. We will also publish photos and videos of the Tornadoes and Quicksand tour in the coming weeks so that we can reminisce the past few months.

Furthermore, we haven’t been idle in between and we’ve already been working on new music. After the holidays you will undoubtedly hear from us again, both new music and new live shows! Enjoy the summer!