Rather want to play: dedicated to Milan

Afgelopen week bereikte ons het trieste nieuws dat onze muzikale vriend Milan Ciric op 29 november is overleden. Milan was eigenaar van de Sing-Sing Studio in Metslawier. Samen met Milan hebben wij onze EP Mk III Analog en recentelijk ons debuut album Tornadoes and Quicksand opgenomen. In beide gevallen was Milan de co-producer. Wij herinneren Milan als een toegewijde, aardige, geduldige en bovenal vakkundig persoon met een gezonde dosis humor. Wanneer we in de Sing-Sing Studio kwamen voor nieuwe opnames voelde dat altijd een beetje als thuis komen. We gaan Milan erg missen maar gelukkig zijn de prachtige herinneringen blijvend. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden.

Milan, deze is voor jou!


Last week we received the sad news that our musical friend Milan Ciric passed away on November 29th. Milan owned the Sing-Sing Studio in Metslawier. Together with Milan we recorded our EP Mk III Analog and recently our debut album Tornadoes and Quicksand. In both cases, Milan was the co-producer. We remember Milan as a dedicated, kind, patient and above all skilled person with a healthy dose of humor. When we came to the Sing-Sing Studio for new recordings, it always felt a bit like coming home. We will miss Milan very much but luckily the wonderful memories will last. Our thoughts go out to his family and friends.

Milan, this one is for you!